BORÇTAN KURTULMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?BORÇTAN KURTULMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in (sallallahu aleyhi ve sellem) Borçtan Kurtulma Duası:

Borçtan Kurtulma Duası Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme innî eûzû bike minel-hemmi, vel-hazen, ve eûzu bike minel-aczi vel-kesel, ve eûzu bike minel-cübni vel-buhli, ve eûzü bike minel-galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricâl.

Sadak allah ül azim.”

Borçtan Kurtulma Duası Türkçe Okunuşu, Meâli:

Allah’ım!

Hüzün ve kederden sana sığınırım.

Acizlik ve tembellikten sana sığınırım.

Korkaklık ve cimrilik sana sığınırım.

Borç baskısından, insanların kahrından sana sığınırım.

Borçluyken Okunması Tavsiye Edilen Borç Duaları

Borçluyken, borçluluğun vermiş olduğu sıkıntı ve bunalımdan kurtulmak için okuyabileceğiniz birkaç dua daha mevcuttur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in (sallallahu aleyhi ve sellem) okuduğu borçtan kurtulma duası ile birlikte her gün bu duaları okumak da, borçlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

 

1.Dua

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.

Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Okunuşu:

“Ey mülkün mâliki olan Allahım, Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini sefil kılarsın. Hayır senin elindedir. Mutlak sen herşeye kadirsindir.

Ey dünya ve âhiretin Rabbi, Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.”

 

2. Dua

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.

Sadak allah ül azim.”

Türkçe Okunuşu:

“Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allahım, bana borçlarımı ödemeyi nasip eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.”

3.Dua

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.

Türkçe Okunuşu:

“Allahım, Bana helâl rızık nasip et, haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme.”

EN ÇOK OKUNANLARI KAÇIRMAYIN!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*