KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN DUA

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN DUA


KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN DUA

Her gün 2 Defa (sabah ve akşam) okunabilir

Allahümme ente rabbi,la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül-arşil’aziym. Ma şaellahu kân. Vema lem yeşe’lem yekun. La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’aziym. A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadiyr ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma. Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha. İnne rabbi âlâ sıratın mustakıym.

 

Türkçe Anlamı:

Allah’ım Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilah yoktur. Ancak Sen varsın. Allah’ım sana tevekkül ettim (sana dayandım,sana güvendim. Sen Arş-ı Azimin sahibisin. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği ise asla olmaz. İbadetlere güç yetirmek ve kötülüklerden korunmak, ancak yüce ve büyük Allah’ın kuvvet ve kudretliyledir. Biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir. Gerçek ki Allah, ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Allah’ım ! Nefsimin şerrinden (kötülüğünden) ve kudret eliyle tuttuğun her canlının şerrinden (kötülüğünden) Sana sığınırım. Gerçek ki, benim Rabbim doğru (Hak) yol üzeredir.

Duanın Fazileti:
Her kim gündüzün başında bunu okursa, akşama kadar hiçbir bela vurmaz. Gündüzün sonunda okursa (akşam ezanından sonra) sabaha kadar hiçbir bela vurmaz. (Hadis-i Şerif)

Başka kaynaktan;

Rasulü Ekrem (s.a.v) buyuruyor;
”Kim hergün sabah ve akşamları (bu duayı) okursa, Allah Teâlâ o kulunun dünyevi ve ührevi işlerini gidermekte ona Kâfidir.

Dua: ” Allâhümme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül arşil azıym. Ma şâellahü kâne ve mâ lem yeşe’lem yekün lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azıym. A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadir. Ve ennellâhe kad ehâte bi külli şey’in ılmâ. Allâhümme inni eûzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsiyetihâ, inni rabbi alâ sırâtın müstekıym.”

” Bir kimse Ebu’d-Derdâ(r.a)’a gelip:” Yâ Ebe’d Derda! Evin yandı.” dedi. Ebu’d-Dera: ”Benim evim yanmaz. Allah Teala bu kelimelerin okunduğu evi yakmaz, zira ben Resulüllah’tan işittim: ”Kim sabahleyin (bu duayı) okursa akşama kadar o kimsenin nefsine, ailesine ve malına bir zarar dokunmaz. Akşamları okursa, sabaha kadar o kimseye bir musibet dokunmaz. ” Ben bu gün bu duyayı okudum, kalkın gidip bakalım eve.” dedi. Gidip gördüler ki, etrafındaki bütün evler yanmış, Ebu’d-Derda’nın evine hiçbir şey olmamış. ”Kaynak : Resüllah’ın dilinden dualar ( Arif pamuk)

Diğer bir kaynaktan;

Anlatılır ki, vaktiyle Medine’de büyük bir yangın çıkar. Ebû Derdâ(r.a) da,o esnada tarlada çalışmaktadır. Bir grup insan yanına yaklaşarak: ”Medine’de sizin mahallede yangın çıktı. Senin evin de yanmak üzere. Malın mülkün heba olmadan yetiş!”dediler. O ise çalışmasına devam ederek dedi ki: ”İnşâallah hiçbir şey olmaz.”Onun gayet emin bu tavrı karşısında,orada bulunanlar hayli şaşırıp sebebini sordular. Ebû Derdâ Hazretleri; Allah Rasûlü bana bir dua edip dedi ki: ”Kim bu duayı okursa malı mülkü Allah’ın hıfzı emanı altında olur.” Ben de bu duayı okudum, diye cevap verdi.

İşlerini bitirdikten sonra yanındakilerle beraber Medine’ye döndüler. Gördüler ki, o mahalledeki bütün evler yandığı halde Ebû Derdâ’nın evine hiçbir şey olmamış.

İşte bu duayı okuyanın malı mülkü, gece gündüz Allah’ın inayetiyle hıfzu eman altında olur:

Bismillâhirrahmânirrahîm, Allâhümme ente Rabbi lâ ilâhe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-Arşil-Azîm, Mâşâallâhü kâne ve ma lem yeşe’ lem yekün, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm, A’lemü ennellâhe alâ külli şey’in kadîr, ve ennellâhe kad ehâta bi-külli şey’in ilmen, Allâhümme innî eûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün bi-nâsıyetihâ inne Rabbî sırâtın müstekîmen. Kaynak:Gönül İncileri

EN ÇOK OKUNANLARI KAÇIRMAYIN!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*